Pages Navigation Menu

media man blogt over de biologische moestuin

Welke bijen vliegen er bij jou in de tuin?


Nederland Zoemt organiseert op 13 en 14 april voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. Vorig jaar, tijdens de eerste bijentelling, deden ruim 4.000 mensen mee en werden 40.000 bijen geteld.

Nederland bijna 360 soorten wilde bijen. Van die 358 soorten wilde bijen in Nederland zijn er 188 bedreigd. Ook voor de mensheid heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Download hier het formulier voor de bijentelling op de site van Nederland zoemt kun je vervolgens je tellingen invoeren. 

Dorien Ackerman, namens Nederland Zoemt: “Het interessante van zo’n tweede telling, is dat je de resultaten kunt gaan vergelijken. Daar zijn we natuurlijk erg benieuwd naar.” Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorig jaar een bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Daarnaast zijn er door het hele land activiteiten georganiseerd met bijenexperts.