Pages Navigation Menu

media man blogt over de biologische moestuin

GFT, wat doe jij ermee?

In 2017 heeft de gezamenlijke gft-sector 674 kiloton compost geproduceerd. Bijna 500 kiloton wordt afgezet in de akkerbouw en 105 kiloton (15,6 procent) wordt geleverd aan de potgrond- en opzaksector.

Dit wordt direct in zakken verpakt of gemengd met andere bodemverbeteraars. Deze zakken worden bij tuincentra, supermarkten en bouwmarkten verkocht aan de consument.

Toch zijn er zorgen over de kwaliteit van het gft-afval. Rijkswaterstaat deed onderzoek naar de kwaliteit van de afvalstromen gft, papier, glas en textiel. Dit omdat de overheid signalen had opgevangen van onder meer gemeenten, inzamelaars en verwerkers dat de kwaliteit van brongescheiden huishoudelijke afvalstromen onder druk staat.

Verontreinigd gft leidt tot verhoogde uitval van het materiaal tijdens het verwerkingsproces, tot verontreinigde compost en brengt hogere kosten met zich mee. Op alle gft-locaties worden momenteel sorteeranalyses uitgevoerd om de omvang van het probleem te kunnen duiden. Uit de eerste resultaten blijkt dat de verontreiniging van het gescheiden ingezameld gft in de afgelopen tien jaar is verdubbeld.

De oorzaak is tweeledig; enerzijds door een toenemende vervuiling van het gft. Deze constatering sluit aan bij het onderzoek van RWS en wordt bevestigd door sorteeranalyses. Anderzijds stelt de markt, in het kader van voedselveiligheid, steeds strengere eisen aan de kwaliteit van compost. Dit betekent dat we steeds meer inspanningen moeten verrichten om een schoon en hoogwaardig product te produceren wat tot gevolg heeft dat het aandeel (zeef) residu toeneemt.

Een jaarhoeveelheid van 105 kiloton is goed voor circa 150.000 m3 secundaire grondstof die als gedeeltelijke vervanger van veen kan worden ingezet. Waarom is dit nu zo interessant? Veen is een langcyclische koolstof en wordt beschouwd als een fossiele brandstof. Met het gedeeltelijk vervangen van veen door compost wordt derhalve veel CO2 bespaard, namelijk 275 kg CO2-eq. per ton compost die in dit marktsegment wordt afgezet.

Mede daarom is het van belang om zoweel mogelijk gft om te werken tot compost. Daarom starten enkele gemeenten de campagne ‘gft, wat doe jij ermee?’, bedoeld om praktische handvatten te bieden om gft grondig te scheiden, afval te voorkomen en inwoners op te roepen hun tips te delen. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer én schoner gft.