Pages Navigation Menu

media man blogt over de biologische moestuin

Zaaidag

Onder de noemer ‘Zaaien doet Zoemen’ roepen de Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting voor het vijfde jaar op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Iedereen kan meedoen: particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters. De zaaidag vindt plaats op 22 april.

Ook in 2018 werd in allerlei nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod te verhogen kunt u uw bijdrage leveren. Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel kunnen vinden. Dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld dus bij voorkeur van biologische teelt afkomstig zijn.

Bijenlint

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van tuinen en landschappen met daarin bijvriendelijke beplanting of bijenhotels. Een lint aan intiatieven dus, met het doel om de overlevingskansen van de bij te bevorderen. Dit kunnen onder andere tuinen of landschappen zijn met daarin bijvriendelijke beplanting of bijenhotels. Een lint aan intiatieven dus om Nederland weer een geschikte woonplaats te maken voor bijen.

Het Bijenlint is ooit in Zutphen begonnen als een mooi, lokaal initiatief. Daarna is het opgepakt door de Bijenstichting en nu is het een landelijk fenomeen. Daarbij kan iedereen, zowel bedrijven als particulieren, een belangrijke rol spelen. Iedere actie, ieder bijenhotel of bijvriendelijke tuin, draagt bij aan een verbetering van de voedselvoorziening van honingbijen en wilde bijen.

Bijen zijn namelijk van cruciaal belang voor de mens. De landbouw en daarmee onze voedselvoorziening, is voor een belangrijk deel aangewezen op deze bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen.