Pages Navigation Menu

media man blogt over de biologische moestuin

Ondanks kleine oogst, geen hogere prijzen voor groente

Het gaat niet best in de commerciële groenteteelt. Het ondernemersinkomen daalde in 2018 fors. Dat blijkt uit de inkomenscijfers die Wageningen Economic Research deze maand presenteerde.

Het inkomen van tuinders met kassen lag op het een-na-laagste punt van de laatste 5 jaar. 1 op de 5 bedrijven in de glastuinbouw verdiende in 2018 vrijwel niets of leed verlies. Dat is vergelijkbaar met 2014, het laatste echt slechte jaar in de glastuinbouw. 

Het ondernemersinkomen voor vollegrondsgroentetelers van € 43.000 is het laagste in in ieder geval de laatste 5 jaar. Bij vollegrond speelde een rol dat bij verschillende teelten de prijzen dit najaar door krapte niet zo hard stegen als voorzien. “De lagere opbrengsten door de droogte worden onvoldoende goed gemaakt door hogere prijzen”, stelt Wageningen Economic Research in het persbericht.