Pages Navigation Menu

media man blogt over de biologische moestuin

Oud zaad in de kosmos

Soms word ik helemaal gek van de goede raad en de moestuin-wijsneuzerij. Zaaikalenders, maanstanden, goede buur of slechte buur, de kosmos en dan nu weer de burenhulpplanten. Het zou allemaal invloed hebben op de groei van de planten en de oogst.

Oké, er zijn best een aantal dingen die ik wil aannemen, ook zonder bewijs. Maar dan begint het al aardig op geloven te lijken en kan het heel zweverig worden.

Een Biddag voor het gewas en zeker de Dankdag voor het gewas; ik heb er nooit aan meegedaan maar het is een sympatiek idee.

Maar verder blijf ik liever met de beide benen op de grond.

Daarom zaai ik pas in de volle grond als de temperatuur gunstig is. Als het te droog is, dan komt de gieter er aan te pas. Verrotten de zaden door te veel regenval, dan is overzaaien de enige oplossing. De zaailingen zijn desnoods tegen koude nachten te beschermen met een dekentje van vliesdoek.

Om de teelt te vervroegen en onafhankelijk te zijn van het weer in het voorjaar, is voorzaaien een oplossing. Voorzaaien gaat in plastic bakjes. Die van de Chinees zijn er heel geschikt voor. Met een stift schrijf ik er de naam van het gewas op. Ook de zaaidatum wordt vermeld en het aantal gebruikte zaden. Soms gaan er twee rassen netjes gescheiden in de bakjes van de babi pangang.

De opgekomen plantjes worden geteld. Als het aantal opgekomen plantjes minder dan de helft is van het aantal zaden is er iets mis. Dan is blijkbaar de stand van de planeten niet gunstig geweest. Of heeft dit gewoon een een aardse oorzaak?

Iedere tuinder bewaard zaden. Je hebt er immers vaak veel te veel voor één seizoen. Oud zaad verliest aan kiemkracht. Maar dat gaat vaak lang niet zo snel als op de verpakking staat aangegeven.

Daarom gebruik ik regelmatig overjarig zaad. Maar er is een grens: bij minder dan 50% opkomst grijp ik bikkelhard in en rest de vuilnisbak.

En daar komt geen kosmos aan te pas.